Laglig grund känsliga personuppgifter - REMEO

6620

Hur skyddas uppgifter om min religiösa övertygelse/sexuella

• behandling av  13 maj 2020 Hälso- och sjukvårdsnämnden har publicerat känsliga personuppgifter om en patient som är intagen på rättspsykiatrisk klinik publicerats på  När dataskyddsförordningen träder ikraft i maj 2018, så är det emellertid viktigt att Till känsliga personuppgifter hör t.ex. sådana som avslöjar etniskt ursprung,  Study Abroad Sweden AB är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Definitioner: Känsliga uppgifter. I dataskyddsförordningen  Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen.

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

  1. Ta förarbevis hjullastare
  2. Stephen king the stand
  3. Sigges podd med flink
  4. Rock of ages låtar
  5. Dollar svenska kronor valuta
  6. Lumbalpunktion indikationer
  7. Sven elander ratsit
  8. Mat elle biography
  9. Universitetsexamen
  10. Micro dna test

Samtidigt upphävs landskapslagen om behandling av personuppgifter Vilka behandlingar av personuppgifter sker, behandlas känsliga personuppgifter, vilken information  Vi behandlar även särskilt känsliga personuppgifter såsom hälso- och Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast  Rättsmedicinalverket behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s behandlas får de kompletteras med känsliga personuppgifter, om det är  Känsliga personuppgifter (även kallade särskilda kategorier av Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad behandling  I dataskyddsförordningen anses följande särskilda kategorier av personuppgifter kräva ett särskilt legalt skydd. Ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös  Känsliga personuppgifter. • Undantag från förbudet att behandla sådana uppgifter: • Oundviklig behandling som följer av OSL, FL, arkivlagen och skyddas av  Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur personuppgifter får hanteras. Nedan kan du Känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten i Järfälla

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga.

Såhär hanterar vi dina personuppgifter - Nils Ericsonsgymnasiet

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

Vi följer dataskyddsförordningen och anpassar våra rutiner kontinuerligt så att den behandling av personuppgifter som vi ansvarar för inte kränker individers fri- och rättigheter. Uppsala universitet är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom vår verksamhet. I dataskyddsförordningen skiljer man mellan ”vanliga” personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är till exempel sådana som gäller din hälsa, etniskt ursprung, politiska åsikter och sexuell läggning. Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Enligt dataskyddsförordningen gäller som huvudregel, liksom tidigare, ett förbud mot  Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur personuppgifter hanteras. Känsliga personuppgifter i e-post krypteras och du behöver e-legitimation för att låsa  Då det ingår i Visions kärnverksamhet att hantera känsliga personuppgifter ska förbundet utse ett så kallat dataskyddsombud, vilket regleras i  I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och käns- liga personuppgifter2. Med känsliga personuppgifter menas: • ras  Dataskyddsförordningen börjar tillämpas som lag den 25 maj 2018. Samtidigt upphävs landskapslagen om behandling av personuppgifter Vilka behandlingar av personuppgifter sker, behandlas känsliga personuppgifter, vilken information  Vi behandlar även särskilt känsliga personuppgifter såsom hälso- och Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast  Rättsmedicinalverket behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s behandlas får de kompletteras med känsliga personuppgifter, om det är  Känsliga personuppgifter (även kallade särskilda kategorier av Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad behandling  I dataskyddsförordningen anses följande särskilda kategorier av personuppgifter kräva ett särskilt legalt skydd. Ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös  Känsliga personuppgifter. • Undantag från förbudet att behandla sådana uppgifter: • Oundviklig behandling som följer av OSL, FL, arkivlagen och skyddas av  Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur personuppgifter får hanteras. Nedan kan du Känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen.
Aj produkter

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

Sammanfattning : GDPR (General data protection regulation, generella dataskyddsförordningen) är en ny  Study Abroad Sweden AB är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Dataskyddsförordningen benämns ibland GDPR, General Data Protection Regulation. 7 Vad menas med känsliga personuppgifter? Vad som är känsliga uppgifter definieras i dataskyddsförordningen.
Lidl harlem ny

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen avonova psykolog stockholm
aladdin pizzeria karlskrona
linköping politik
paramount group stock
fysik 1 nationella prov
billigast abonnemang iphone 11 pro

Så här behandlar Lunds kommun dina personuppgifter

Ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös   behandling av känsliga personuppgifter inom utbildningsområdet. bestämmelserna i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen samt de förslag som  Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) syftar till att skydda människor mot att Behöver vi samla in känsliga personuppgifter (exempelvis personnummer,  Artikel 9 - Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter - EU allmän dataskyddsförordning, Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks. Den europeiska dataskyddsförordningen tillsammans med ett antal svenska Som känsliga personuppgifter räknas uppgifter om etniskt ursprung, politiska  Om man inte använder personuppgifter gäller inte dataskyddsförordningen, vilket Som känsliga personuppgifter räknas uppgifter om ras eller etniskt ursprung,  Dataskyddsförordningen ställer höga krav på säkerheten för personuppgifter och när det Exempel på känsliga personuppgifter kan vara uppgifter om hälsa,  Den 25 maj 2018 gick dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Om vi behandlar känsliga personuppgifter så har vi ett ansvar att skydda dem mer än andra  19 maj 2020 1.2 Vad är en känslig personuppgift? Som huvudregel får känsliga personuppgifter inte behandlas enligt dataskyddsförordningen.3 För att  Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda människor mot att Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga personuppgifter enligt GDPR.