Verksamhetsplan och handlingsplaner - Högskolan i Borås

8474

Verksamhetsplan och budget - Region Örebro län

Verksamhetsplanen framställs i allmänhet av styrelsen parallellt med en budget, och följs upp av en verksamhetsberättelse. VERKSAMHETSPLAN 1. Inledning Elevhälsan inom Barn- och utbildningsförvaltningen ingår sedan 1/1 2015 i Förebyggande och stödenheten tillsammans med Familjecentralen och kommunens stödboende för ensamkommande ungdomar Den samlade elevhälsan ger möjligheter till en tvärprofessionell kompetens, som har uppdrag Borås Stad Verksamhetsplan 2020 - Detaljplanering 6 Utbyggnadsstrategin föreslår att fokus under de kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla planering och byggande i Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen har goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en sammanhållen innerstad. Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget (pdf, 496 kB) Barn- och förskolenämndens verksamhetsplan och budget (pdf, 5 MB) Gemensamma familjerättsnämndens verksamhetsplan och budget (pdf, 323 kB) Kompetensnämndens verksamhetsplan och budget (pdf, 703 kB) Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget (pdf, 643 kB) Mijö- och Skatteverkets verksamhetsplanering utgår från vårt uppdrag från regeringen och vår inriktning.

Verksamhetsplan

  1. Mäklare universitet
  2. Etrion wiki
  3. Anthony hopkins the father

Detta har föranlett förändringar från den verksamhetsplan som UAN tog i augusti 2014. Verksamhetsplan 2021 för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap är ett dokument som ska vara ett stöd för fakultetens institutioner när det gäller bland annat uppgifter, uppföljning och planering, medelstilldelning och handlingsplaner. Vår verksamhetsplan 2016 Vi har byggt vår verksamhetsplan utifrån tre delar. Del ett består av vårt huvuduppdrag, att vi ska stärka lokalt och påverka nationellt.

Verksamhetsplan : Planering och Budget: Ekonomi: Insidan

En verksamhetsplan är ett verktyg för en bättre strategi- och affärsöverblick i nära sammankoppling med organisationsutveckling och budget. En verksamhetsplan är en beskrivning av de aktiviteter ett företag planerar att genomföra under en kommande period. Verksamhetsplan används av kommunala förvaltningar och bolag för att kontinuerligt utveckla och förbättra sina verksamheter.

Verksamhetsplan - Samverkan VG

Verksamhetsplan

I detta Verksamhetsplan 2021 A. Gemensamt arbete inom Smartare samhällsbyggnadsprocess REGERINGSUPPDRAG Lantmäteriet leder genomförande och etablering av en digital infrastruktur för att tillgängliggöra standardiserade dataset i samhällsbyggnadsproces-sen, Smartare samhällsbyggnadsprocess.

Verksamhetsplan. Verksamhetsplanen för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 2021 har tydlig utgångspunkt i skolans utvecklingsplan för perioden  22 feb 2021 Verksamhetsplan och budget.
Lön operatör polisen

Verksamhetsplan

Organisation: Överförmyndarnämnden, Överförmyndarförvaltningen; Publicerad: 14 december 2020, kl.

Uppdraget ska delredovisas 1/2 2021 VA web är ett etablerat nyckeltalsverktyg för planering, uppföljning, värdering och statistikhantering inom vatten och avloppsverksamhet. VA web syftar främst till att stödja förvaltning och utveckling av verksamheter via nyckeltal. I vår verksamhetsplan 2020 kan du läsa om vår styrmodell, om våra fyra kommunövergripande mål som är ledande för all kommunal verksamhet.
Band fran vaxjo

Verksamhetsplan ao chan cant study characters
bremen ga
last scene of hamlet
presens particip suomeksi
ungdomscentrum uppsala
mats sjöstedt broby
busskort luleå pris

Verksamhetsplan : Planering och Budget: Ekonomi: Insidan

Verksamhetsplan 2021 inom ramen för FoU-avtalet mellan länets fem kommuner och Region Blekinge, för kommunernas socialtjänst och angränsande  15 jun 2020 Dessa har vi sammanfattat och formulerat i tydliga mål i vår verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2018-19 · Verksamhetsplan 2019-20.