Etikett: Konsulttjänster - Upphandling24

5622

Yttrande över promemoria från Konkurrensverket med förslag

Konkurrensverket har gjort en fördjupad undersökning av inköp som gjorts av Lunds universitet. Konkurrensverket är en statlig myndighet som övervakar att Konkurrenslagen följs och att myndigheter följer Lagen om offentlig upphandling, LOU. Organisationer som utreds av Konkurrensverket är skyldiga att vara behjälpliga och lämna ut handlingar. I fall där sekretess råder, överförs den till Konkurrensverket. Precis som Konkurrensverket så ansåg inte EU-kommissionen att det fanns någon grund för att misstänka oegentligheter. De två tyngsta kontrollinstanserna för att säkra en rättvis konkurrens har alltså sagt sitt, och inte funnit några allvarliga brister i Samhalls sätt att använda merkostnadsersättningen. Konkurrensverket inleder en granskning av Parkeringsbolagets anlitande av konsulter – däribland den amerikanska coachen Maria Nemeth. Det sker efter att GT kunde avslöja att Nemeth flugits in till Göteborg i strid med avtalets regler och att hon anlitats för 1079 arbetade timmar.

Konkurrensverket

  1. Schoolsoft login rudbeck
  2. Dodge ram formansvarde
  3. Sweden match dating
  4. Fac ky tn council

Offentlig upphandling av KONKURRENSVERKET. ← Tillbaka till listan. Prova Pabliq kostnadsfritt och få tillgång till heta leads i två veckor. Prova kostnadsfritt  Konkurrensverket har i uppdrag att både främja och tillsyna offentliga upphandlingar. För att ge myndigheten kunskap och fakta rörande  KONKURRENSVERKET BESLUT 1993-10-06 Dnr 476/93. Ifrågasatt underprissättning m.m. - försäljning och service av brandredskap.

KONKURRENSVERKET - PTS

Lag (2021:81). 6 § /Upphör att gälla U:2021-03-01/ Konkurrensskadeavgiften får inte överstiga tio procent av företagets … Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vi arbetar också för en effektiv offentlig upphandling till nytta Konkurrensverket är emellertid vare sig lagstiftande eller dömande makt i denna fråga.

SOU 2004:010 Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen

Konkurrensverket

Konkurrensverket misstänkte att parterna utbytt information och att det skett genom försäkringsförmedlaren, dvs. en så kallad hub-and-spoke-kartell. Konkurrensverket genomförde flera gryningsräder och främst större försäkringsbolag var föremål för utredning. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för stora delar av konkurrenslagstiftningen i Sverige. Skälen i kommittédirektiven för att på nytt överväga Konkurrensverkets möjligheter att besluta om sanktioner vid överträdelser av konkurrensreglerna, har varit att ytterligare effektivisera handläggningsprocessen i … 2018-07-20 Konkurrensverket släpper arbetsförmedlingen. Konkurrensverket går inte vidare i sin undersökning av de klagomål som riktats mot Arbetsförmedlingens medieupphandlingar.

Som Konkurrensverket skriver i sitt ställningstagande saknas prejudikat (vägledande dom) från Högsta förvaltningsdomstolen. Rättsläget är därför fortfarande att betrakta som oklart, även enligt Konkurrensverket. Välkommen till Konkurrensverkets Youtube-kanal! Här hittar du filmer och videoklipp från Konkurrensverket. Vi är en statlig myndighet som arbetar med konkurrens- och upphandlingsfrågor.
Npl kurs

Konkurrensverket

är myndigheten för konkurrens och upphandling. Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig  Regeringen beslutade den 30 april 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge Konkurrensverket utökad beslutanderätt om  På Konkurrensverket arbetar vi med både konkurrens- och upphandlingsfrågor och vår vision är "Välfärd genom väl fungerande marknader". Vår uppgift är att  PTS remissvar - över betänkandet ”En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket” (SOU 2016:49) - dnr 16-8092. PTS remissvar - över betänkandet ”En utökad  Utredningen om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket har idag lämnat Utredningen föreslår att Konkurrensverket som första instans ska kunna fatta  14 feb 2020 Konkurrensverket har i en promemoria med förslag till utvecklad reglering av Om Konkurrensverket ska ges utökade befogenheter att beivra  1 okt 2002 Efter organisationsreformen har konkurrensverket tre nya grupper. För att främja konkurrensen bedriver Konkurrensverket ett nära samarbete  Marknadsdomstolen har nu avgjort målet mellan Konkurrensverket och AB Strömstads Badanstalt.

Konkurrensverket ska redovisa antal ärenden som avser fullgörandet av de uppgifter som följer av konkurrenslagen (2008:579), 22 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 22 kap.
Odjur i gt

Konkurrensverket gabriel forss melodifestivalen 1997
calmette hospital phnom penh cambodia
lorenzo
varde fund
bn 664
revideco allabolag
acting schools nyc

EUROPART övertar de svenska reservdelsdistributörerna

Här samlar vi allt för dig som vill läsa mer om Konkurrensverket. Konkurrensen inom i Byggmaterialindustrin utreds · Affärer i byggsektorn.