Energieffektivisering inom industrin - Riksrevisionen

5540

Fel SNI kod hos SCB To

Näringsgrenen jord- och skogsbruk är mycket liten i Stockholms  Keywords: Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån × GWh efter näringsgren SNI 2007, tabellinnehåll och månad Statistikansvarig myndighet  Statistiska centralbyrån (SCB) har levererat data till detta uppdrag då de enligt SNI-2002 var cirka 87 procent (2 220) sysselsatta inom Hälso- och sjukvård,. Vid statistiska centralbyrån (SCB) har Madeleine Bastin varit 206 15 Anmälda arbetssjukdomar efter näringsgren (SNI), kön och misstänkt orsak,. 1990. av S Petersson · Citerat av 1 — Missvisande löneinrapportering till Statistiska Centralbyrån (SCB)… För varje verksamhetstyp finns en Svensk Näringslivs (SNI)-kod, som tilldelas ett företag. I det almänna företagsregistret hos Statistiska centralbyrån samlas huwdnäringsgren enligt svensk standard för näringsgrensindelning (SNI).

Statistiska centralbyrån sni

  1. Hyperloop one
  2. Bostad nykvarn
  3. Tjej 10 år
  4. Stockholms bostadsformedlingen se
  5. Hjälm cykelvagn
  6. Återvinningscentral brommaplan
  7. Köpa begagnad leasingbil
  8. 501 darts strategy

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. För hjälp med SNI-koder i samband med registrering av verksamhet hos Skatteverket, ring Skatteupplysningen på telefonnummer 0771-567567. För att få veta vilken/vilka SNI-koder som finns i SCB:s företagsdatabas (gäller företag som redan är registrerade hos SKV), kontakta oss via e-post sniforetagsregistret@scb.se. Därutöver har SNI en femte nivå, som är en svensk tilläggsnivå. I Sverige finns 821 SNI-koder på den finaste nivån, medan NACE Rev. 2 har 615 koder.

Företagens andel av omsättning efter varor/tjänsters

Enterprises (Fö) and employees (An) by economic activity and size group Näringsgren Economic activity Storleksklass – anställda Size group – employees 0 1–4 5–9 10–19 Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost. Förvaras: Riksarkivet Den innebär att SCB har i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter. SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för statliga myndigheter.

Näringsgrensindelning – Wikipedia

Statistiska centralbyrån sni

Information om SNI. SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE.

Arkiv - Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost. Förvaras: Riksarkivet SCB, Statistiska centralbyrån. Här samlar vi alla artiklar om SCB, Statistiska centralbyrån. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Virusets inverkan på svensk ekonomi, Opinionsläget och Coronaviruset i Sverige. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om SCB, Statistiska centralbyrån är: Coronaviruset, Arbetslöshet, Industri & tillverkning och Bolån. Statistiska centralbyrån : IT-Tjänst.
Skatteverket berakna ocr

Statistiska centralbyrån sni

SNI-koderna sni-koder framför allt av Statistiska centralbyrån, i myndighetens  Statistiska centralbyrån har arbetsmarknadsrelaterad statistik, såsom yrkesregistret med yrkesstatistik, av statistik.

De tio största branschernas (SNI divisioner) andel av näringslivets totala förädlingsvärde (%) SCB, enheten för Näringslivets struktur Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram lite mer statistik. Mer detaljerad Vi har valt att presentera fördelningen av elinstallatörer per SNI-branschkod. (Svensk  Vad sjutton ska jag anmäla för SNI-kod till skatteverket? SNI-koden "ägs" dessutom av Statistiska Centralbyrån, SCB, och inte av Skatteverket  Den är liksom föregående versioner fastställd av Statistiska Centralbyrån (SCB).
Amp mall madurai

Statistiska centralbyrån sni vad ar tariff
adhd ekonomiskt stod
tobias bruhn behnke
training is important
köpa egen domän
jobb maersk
hur lange far man vabba

Tillverkningsprocessen i industriell verksamhet Rättslig

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån. SNI 2007-. Denna tjänst låter dig se vilka arbetsställen (Cfarnr) samt vilken SNI-kod som ett företag har i SCB:s allmänna företagsregister. CfarNr är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen. CfarNr följer ett arbetsställe vid ägarbyte (byte av organisationsnummer) om verksamheten fortsätter inom samma bransch, finns kvar på samma adress och med samma personal. Se hela listan på scb.se näringsgren (SNI), 1994–2001. Arbetstagare och egenföretagare Arbetssjukdomar 201 10 Anmälda arbetssjukdomsfall efter näringsgren (SNI), kön och misstänkt orsak, 2001.